تبلیغات
فَاطِمَةَ الزَّهرَاءِ (س) - فَاطِمَةَ معصومه سلام الله علیها

فاطمه(سلام الله علیها) همتای قرآن كریم - بخش اول

شاگرد مستقیم پرودگار

درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها از دو محور باید سخن گفت. یك محور مربوط به تحقیقات علمی است كه برای ما ثمره علمی و نتیجه اعتقادی دارد و پشتوانه ی مسائل اخلاقی، فقهی، حقوقی ما هم هست. محور دوم آن بخشی است كه مستقیماً به ما مربوط است، ما باید تأسی كنیم، آن را اسوه قرار بدهیم، الگو بدانیم، پیروی كنیم و مانند آن. آن بخشی كه مربوط به مسائل اعتقادی است و ثمره علمی دارد بررسی مقام منیع آن بانو است كه این همتای قرآن كریم است، همتای نبوت است، همتای رسالت است، همتای ولایت است. چیزی از ولی الله مطلق كم ندارد، اینها یك نورند و مانند آن.
سر اینكه این بانو سلام الله علیها حجت بر ائمه علیهم السّلام است و اگر علی بن ابیطالب سلام الله علیه نبود، احدی همتای آن حضرت نبود، آدم و من دونه؛ این است كه این مثل خود قرآن كریم در مقام حدوث و بقاء شكل گرفت. قرآن از زمین برنخاست، از فكر كسی تدوین نشد. هیچ عالم بشری این قرآن را تدوین نكرد و تنظیم نكرد. سورش، آیاتش، معارفش، مفاهیمش را بررسی نكرد و انشاء نكرد. مستقیماً از جهان غیب نازل شد و در طیّ 32 سال ماند و برای ابد جای خود را تثبیت كرد. این سه كار را قرآن كرد: یعنی از آسمان نازل شد، نزولش هم 32 طول كشید و ماند برای ابد.
انسان كامل، مخصوصاً فاطمه زهرا سلام الله علیها هم وقتی هویتشان را ارزیابی می كنیم، می بینیم در همین مثلث خلاصه می شود؛ او از زمین برنخاست، از آسمان نازل شد و تقریباً همسفر قرآن كریم بود. تا قرآن آیات و سورش نازل می شد، این هم روزانه متكامل می شد، ترقّی می كرد. و تا قرآن به پایان رسید، عمر این بی بی هم به پایان رسید؛ ولی برای ابد ماند. گرچه نّكّ میّ ه و نّهم میّ تون شامل همه انسانهاست.
وقتی وجود مبارك پیغمبر علیه و علی آله آلاف التحیّه والثناء به مقام شامخ نبوّت بار یافتند، به معراج رسیدند، در معراج غذائی میل كردند. وقتی از معراج نازل شدند، به زمین آمدند، دیگر تماسی نداشتند، مگر اینكه آن غذا به صورت نطفه در بیاید؛ آن میوه آسمانی و غیبی و بهشتی.
ضلع دوّم این مثلث آن است كه حالا چون 32 سال این قرآن به تدریج نازل شد، این پنج سال اوّل تقریباً مقدّمه بود. برای پیدایش چنین معراجی و چنان میوه ای و چنین نطفه ای. همراه با نزول آیات و سور و معارف قرآن كریم، این بانو ترقّی می كرد. اگر دو ساله بود در ش عب أبی طالب با آن آیات و مشكلاتی كه نازل می شد، ترقّی می كرد. و اگر چند سال در مكّه تشریف داشتند، با آیات مكّی مترقّی می شدند. و اگر چند سال در مدینه تشریف داشتند، با آیات مدنی مترقّی می شدند. وجود مبارك فاطمه سلام الله علیها از چندین راه با قرآن رابطه داشت. گاهی مستقیم، گاهی غیر مستقیم؛ مستقیمش هم دو نحو بود: یك نحو مستقیمش این بود كه از وجود مبارك پیغمبر (ص) آیات را، تلاوت آیات را، تعلیم كتاب و حكمت را، تزكیه را؛ این چهار كار را كه وظیفه ی رسمی پیغمبر بود، فرا می گرفت. یتلوا علیه م آیات ه ، یعلّ مه الك تاب والح كمه و یزكّ ی ه م. این چهار برنامه را مستقیماً از مشهد و مكتب و محضر پدر بزرگوارش استفاده می كرد. و هر روز این دو شاگرد را به پیشگاه رسول گرامی می فرستاد؛ یعنی حسن و حسین سفیران فاطمه بودند.

اینكه در آن قصه است كه وجود مبارك امام حسن گزارشی می داد، بعد عرض كرد: مادر! امروز گویا یك بزرگواری مرا می بیند ، قلّ بیان ی و كلّ ل سان ی، لعلّ سیّ داً یران ی . این قضیّه ف ی واق ع ه نبود كه یك روز گزارش داده باشد. هر روز گزارش می داد. منتها آنروز وجود مبارك علیّ بن أبیطالب سلام الله علیه از پشت در یا پرده ناظر صحنه بود. هر روز وجود مبارك فاطمه سلام الله علیها حسنین را به مشهد و به محضر و به مكتب پیغمبر می فرستاد، بعد از آنها استنطاق می كرد كه امروز چه آیه ای نازل شد؟ پیغمبر چه فرمود؟ آیه را چنین معنا كرد، چنان معنا كرد. این آیه را با آن آیه چگونه هماهنگ كرد؟ اینها گزارش می دادند. در تكمیل گزارش با پدر بزرگوارش هم مذاكره می كرد . سفیر سوّمی كه وجود مبارك فاطمه سلام الله علیها داشت، علی بن أبیطالب بود كه باب مدینه علم بود. آن هم مرتّب گزارش می داد: امروز این آیه نازل شد، پیغمبر اینچنین معنا كرد، اینچنین تفسیر كرد و مانند آن. این سه راه را كه یكی مستقیم و دو تا غیر مستقیم، وجود مبارك بی بی سلام الله علیها داشت.
راه دیگری كه غیر مستقیم است و هر كسی می تواند آن را داشته باشد، منتها گرچه در نظام تكوین هر فیضی كه به انسان عادی می رسد به وسیله آن انسان كامل است كه ب یمن ه رز ق الوری و ب وجود ه ثبتت الأرض والسّماء ، ولی به حسب ظاهر انسان یك راه مستقیمی هم با ذات أقدس له دارد. آن راه را هم خدا وعده داد كه تّقوا الله و یعلّ مكم الله. در سوره انفال بالاتر از این را وعده داد؛ ن تتّقوا الله یجعل لكم فرقاناً. شما را به فرقان نائل می كند، متبرّك می كند كه بالاتر از آن است. خوب اینكه فرمود: تقوا پیشه كنید از یك سو، خداوند معلّم شما می شود از سوی دیگر؛ ا تّقوا الله و یعلّ مكم الله، این بی بی در اثر آن تقوای كامل، شاگرد مستقیم ذات أقدس له بود، معارفی را از آنجا فرا گرفت. و از اینكه در سوره انفال خدا وعده داد: ن تتّقوا الله یجعل لكم فرقاناً ، این بی بی مثل اعلای تقوا بود. ذات أقدس له فرقان بین حقّ و باطل را به او عطا كرده است. این مجموعه اینقدر ادامه داشت تا قرآن به پایان برسد. همین كه در اواخر عمر مبارك پیغمبر (ص) قرآن به پایان رسید، دیگر آیه ای نازل نشد، طولی هم نكشید كه این پدر و آن دختر، هر دو رحلت كردند. بی بی سلام الله علیها بیش از 57 روز یا 59 روز بعد از رحلت رسول گرامی نماند. تقریباً وقتی نازل شدن قرآن تمام شد، عمر این بی بی هم تمام شد. او با قرآن نفس می كشید، با قرآن كامل می شد، با قرآن مترقّی بود، با قرآن مأنوس بود. منتها قرآن آمد كه بماند، این بی بی هم آمد كه بماند. بدنش البتّه رحلت كرده است امّا جان او همچنان زنده است.
ادامه دارد ...

------
منبع :
روزنامه کیهان


  • نوشته شده توسط : میثم طاهری
  • در تاریخ : 22 شهریور 92
  • نظرات()